Hög omsättning, stor geografisk spridning och ett stort behov av kompetens tillförsel är något som präglar norska daghem, fritidsinrättningar osv. Men hur utbilda ett stort antal anställda på ett effektivt och flexibelt sätt?

iFokus i Larvik lanserar ifokus-assistent-png 2 nya utbildningsprogram. Det ena programmet, Grundkurs för daghemsassistenter. Ger alla nya och existerande medarbetare en grundläggande insikt i vad det innebär att arbeta som daghemsassistent. Programmet består av 2 moduler, första modulen beskriver rollen som daghemsassistent. I den andra modulen beskrivs daghemmets ansvar och uppgift. Teman i modulerna är roller, ansvar, HMS och regelverk samt rollen som daghemsassisten.

Som tillägg till grundutbildningen erbjuder iFokus ett nätbaserat utbildningsprogram inom barn och ungdomsverksamhet. Programmet omfattar den teoretiska delen inom barn och ungdomsverksamhet på vägen mot ett utbildningsintyg som består av 8 moduler med 4 st inlämningsuppgifter. Utbildningen riktar sig till dem som arbetar med barn och unga i åldern 0-18 år, och som har 5 års erfarenhet av arbete med barn och ungdomar som har 5 års erfarenhet men som saknar en formell utbildning.