I Norge har vi på Didac fått förmånen att inleda ett samarbete med norska NHO (Norges Näringslivs Huvudorganisation) där vi utvecklat en webbkurs för de egna medlemsföretagen i syfte att bidra till att motverka arbetsrelaterad brottslighet. Detta gäller både som arbetsgivare och även som inköpare av varor och tjänster.

Webbkursen har en gemensam introduktion om arbetsrelaterad brottslighet och innehåller dessutom åtta råd på hur man kan arbeta för att motverka detta.

Varje råd består av en kortare kurs där deltagarna själva kan välja vad som är användbart för just dem och deras verksamhet. Råden består bl a av information om vad företaget kan jobba med för att förebygga och förhindra arbetsrelaterad brottslighet men också att lösa en uppgift eller ett dilemma. Forumet och kurserna är även väldigt gynnsamma för diskussioner och hur man kan forma avtal för externa leverantörer.