För att stödja företagets strategi som innebär att ansvarsfulla kunder förtjänar sitt eget försäkringsbolag, har WaterCircles valt att ingå ett avtal med Didac.

I dessa Corona tider blev det ett ”handshake” via Teams!

WaterCircles är ett försäkringsbolag som växer relativt snabbt. Med ett ökande antal nya medarbetare i både Norge och Sverige, samt ett antal nya försäkringsagenter i Norge, har företaget en geografisk spridning där ett bra e-learningverktyg blir en viktigt del. Med hjälp av utbildningsplattformen Didac trainer kommer WaterCircles se till att all utbildning kan ske samtidigt, samt att de kan dokumentera vem som har genomgått utbildningen.

Försäkringar definieras som en samhällskritisk verksamhet där god bolagsstyrning och intern kontroll är särskilt viktiga för WaterCircles i en snabbt föränderlig värld.

– Vi behöver säkerställa en god utbildning av våra medarbetare och agenter så att vi kan vara bäst på personlig service och rådgivning. Vårt mål är att identifiera de bästa försäkringskunderna för att ge dem ett bättre utbud av pris och service än vad de får någon annanstans. För att uppnå detta är vi beroende av att all utbildning stöds av vår strategi”, säger Jack Skallerud Bråthen, executive vice president för Skador & Kund prosesser.

Vi välkomnar WaterCircles som kund och ser fram emot samarbetet!