Vi är stolta och glada över att Stangeland Maskin har valt utbildningsplattformen Didac trainer.

Med Didac trainer kommer Stangeland själva kunna utveckla webbaserade kurser och administrera all utbildning och kompetensutveckling inom sin verksamhet. Kurser och utbildning inom hälsa, miljö, säkerhet och kvalitet blir ett centralt område vid lanseringen av webbskolan.

Kort om Stangeland Maskin
Stangeland Maskin är en av Norges största entreprenörer med mer än 650 st medarbetare och som har en av landets mest moderna maskinpark. Verksamheten har som vision att vara ledande och arbetar målmedvetet med strategier kopplade till humankapital, hållbarhet och digitalisering.

Kort om Didac trainer
Utbildningsplattformen Didac trainer är en komplett lösning bestående av olika författarverktyg och administrationsfunktionaliteter. I Didac trainer kan man utveckla allt från mikrokurser till kompletta utbildningsprogram, tester och enkäter samt administrera klassrumskurser / webinar, certifieringar och kompetensprofiler.

Vi önskar Stangeland Maskin välkomna som kund och ser fram emot ett gott samarbete!