Vi välkomnar Sintef Norlab och Yrkesskolan i Østfold som nya användare av den digitala utbildningsplattformen Didac trainer.

SINTEF Norlab är Norges största norskägda laboratorieföretag. Sintef Norlabs affärsområden är miljömätning, kemisk analys, mikrobiologi, veterinärmedicin och materialtestning.

Yrkesskolan i Østfold erbjuder högre yrkesutbildning som ligger på nivån ovanför gymnasieutbildningen inom tekniska ämnen och hälsoämnen.

Vi ser fram emot ett långt och bra samarbete med både yrkesskolan i Østfold och Sintef Norlab!