Plantagen är med sina 105 butiker i Norge, Sverige och Finland, Skandinaviens största trädgårdskedja. Plantagen har sedan hösten 2010 erbjudit sina anställda i kedjan grundutbildning via internet.

skjermbilder-planta2Plantagen Norden – en komplett nätbaserad kedjeskola

Det hela startade med ett introduktionsprogram för nyanställda, men baserat på de goda erfarenheterna valde Plantagen att utveckla en komplett kedjeskola bestående av ett antal nätutbildningar för både medarbetare och ledare. Kedjeskolan har bidragit till att höja grundkompetensen för alla anställda i koncernen som därigenom skapat nöjdare kunder och medarbetare. Plantagen använder utbildningsplattformen Didac trainer som verktyg för produktion/uppdatering och administration av utbildningen. Plattformen används i Norge, Sverige och Finland.