Över 120 verksamheter från både offentlig och privat sektor använder våra utbildningslösningar!

Didac er en av de största leverantörerna av nätbaserade utbildningslösningar på den Skandinaviska marknaden. Över 120 och verksamheter använder idag Didac trainer som sitt verktyg för att producera utbildningsinnehåll, administrera klassrumsutbildningar, certifieringar och kompetensprofiler samt följa upp genomförandet och resultat genom användarvänliga rapporter.

Några av våra kunder: