Över 130 verksamheter från både offentlig och privat sektor använder våra utbildningslösningar!

Didac är en av de största leverantörerna av nätbaserade utbildningslösningar på den Skandinaviska marknaden. Över 130 verksamheter använder idag Didac trainer som sitt verktyg för att producera utbildningsinnehåll, administrera klassrums-/webinar utbildningar, certifieringar och kompetensprofiler samt följa upp genomförandet och resultat genom användarvänliga rapporter.

Några av våra kunder: