Produktion av innehåll, distribution och uppföljning, allt i samma system! Utbildning via mobil, tablett och PC/Mac - du väljer!

Utbildningsplattformen Didac trainer är en komplett lösning bestående av både författarverktyg och administrationssystem (LMS). I Didac trainer går det att utveckla allt från små microutbildningar till kompletta utbildningsprogram, tester, undersökningar, administrera klassrumsutbildningar, certifieringar och kompetensprofiler.

Varför välja Didac trainer?

Didac trainer är norskutvecklat, speciellt anpassat för Nordiska verksamheter. Lösningen är 100 % nätbaserad och används idag i över 120 olika verksamheter, allt från mindre verksamheter till stora koncerner. Både Didac trainer och prismodellen är skalbar efter storleken på verksamheten, vilket innebär att man kan starta i det ”lilla” och utveckla och bygga nätskolan i takt med tillväxt och användningen. Vi har jobbat med utveckling av utbildningsplattformar i över 20 år och har en solid kompetens med att implementera denna typ av lösningar i både privata och offentliga verksamheter.

Produktion och administration i samma system
En av de stora styrkorna med Didac trainer är att författarverktyget och administrationsdelen av systemet är en och samma lösning. I praktiken betyder det att man inte behöver lasta upp SCORM paket vid alla små eller stora ändringar – det är bara att göra ändringen, lagra och så är det uppdaterat för de som har tillgång till utbildningen. Enklare blir det inte!

Alla verktyg följer med 
Didac trainer innehåller avancerade, men samtidigt användarvänliga författarverktyg. I verktyget kan det lagras allt från små microutbildningar som ska distribueras snabbt till ett stort antal användare, eller mer omfattande nätutbildningar och utbildningsprogram – alla verktyg följer med i lösningen!

  • Microkurs
  • Webbkurs
  • Klasserumskurs / webinar
  • Test
  • Enkät
  • Inlämningsuppgift
  • Resurs / bocka av

Använd AI när du producerar mikrokurser
Didac trainer har inbyggd integration med ChatGPT. Det innebär att du som kursproducent kan få hjälp av AI att ta fram olika textförslag. Du kan också göra sammanfattningar av redan producerat innehåll och komplicerade texter. Som producent kan du bestämma om du vill att innehållet ska presenteras som fritext, punktlista, numrerat eller dialog.

Enkel och användarvänlig rapportering
Blixtsnabb översikt över genomförd utbildning, oavsett om det är små enkla mobilkurser eller mer omfattande utbildningsprogram. Sänd rapporterna ut på sms eller epost, bryt ned på den enskilda avdelningen/medarbetaren.

Fokus på innehåll – inte system
I många sammanhang är det besvärligt för användaren att förhålla sig till en hel utbildningsplattform, med inloggning, menyer, anmälningar osv. I Didac trainer kan deltagaren genomföra utbildningar via länkar och sms, scanning av QR-koder, både inloggat med uppföljning och utan inloggning.

Integration – användarinformation
Didac trainer kan integreras med andra system för utväxling av användardata och kurshistorik. Det kan tex vara lönesystem, HR system eller olika kompetenslösningar.

En av Skandinaviens mest använda utbildningsplattformar
I dag är det i överkant 120 verksamheter som använder Didac trainer som sin plattform för produktion, distribution och uppföljning av nätbaserad utbildning, både privata verksamheter från olika branscher, och offentliga verksamheter. Didac trainer är utvecklat i Norge med norska utvecklare. Det betyder att vägen är kort för feedback och återkoppling för ny och förbättrad funktionalitet.

Starta i morgon!
Didac trainer levereras som en cloudlösning och kan installeras på några timmar.