Syftet med våra Attention Mikrokurser är att de skall fungera som påminnelser och att ett företag enkelt och snabbt skall kunna nå ut till sina medarbetare och övriga intressenter inom viktiga ämnen – man kan se det som ett komplement till annan utbildning i verksamheten. Vi kommer löpande att utveckla flera kurser, men de första kurserna är inom IT-säkerhet, Första hjälpen, hur man hanterar infektioner och livsmedelsproduktion.

Skapa engagemang och nå ut till många – samtidigt! 
Det finns tillfällen då en verksamhet har behov av att fokusera på och belysa kritiska områden och då nå ut till många människor samtidigt. Genom att distribuera mikrokurser och att låta alla medarbetare få tillgång till dessa samtidigt skapar ni engagemang och säkerställer att alla får samma information.  Låt oss ta ett exempel: Ni vill lyfta fram IT-säkerheten inom er verksamhet och vikten av hur man skall agera som medarbetare om ni t ex blir utsatta för phishing; I Didac trainer kan ni då skapa en kampanj där två kurser distribueras varje vecka under en månad. Distributionen av kurserna sker då per automatik och det enda ni behöver göra är att följa upp med rapporter från systemet som visar statusen på genomförande av den givna målgruppen! Följande standard mikrokurser är nu färdiga att användas:

IT-säkerhet – (9 kurser) 
– Baserat på innehåll från Nettvett / Norsis 

 • Vad är phishing (öppen åtkomst, klicka på länken för att starta kursen)
 • Phishing – E-post (öppen åtkomst, klicka på länken för att starta kursen)
 • Phishing – SMS
 • Phishing – Sociala medier
 • Företagsbedrägeri – Datavirus
 • Företagsbedrägeri – Direktörssvindel
 • Skapa säkra lösenord
 • Använd externa lagringsenheter

Första hjälpen – (4 kurser) 
– Baserat på innehåll från Helsenorge.no

 • Hjärt- och lungräddning
 • Stroke
 • Hjärtstartare
 • Brännskador

Infektion / hälsa – (2 kurser) 
– Baserat på innehåll från norska institutet för folkhälsa 

Livsmedelsproduktion – (4 kurser) 
– Utvecklat i samarbete med Mesterbakeren AS

 • Handhygien
 • Personliga föremål
 • Arbetsklädsel
 • Personligt beteende

Kontakta oss om ni har några önskemål om andra Attention-kurser som kan vara användbara för er!

 


 

Ja, kurserna erhåller ni utan kostnad!

Om du är Didac-kund och använder vår utbildningsplattform Didac trainer får ni möjlighet att fritt distribuera kurserna utan extra kostnad.

Om ni inte är kund till Didac men önskar att ta del av våra Attention-kurser, hjälper vi er gärna att komma igång genom att vi importerar er målgrupp (Excel-fil) och skapar en kampanj för när ni önskar att kursen / kurserna skall distribueras till målgruppen. Ni får också tillgång till rapporter så att ni kan följa upp engagemang och genomförande inom er verksamhet. Varje kampanj gäller i en månad och medför en liten administrations- och driftsavgift.

Kontakta oss för mer information och pris. 
E-post: info@didac.se
Telefon: Jessica 070-756 29 49 eller Martina 070-363 09 54