Personal & Chef 19 – 20 februari 2020 på Kistamässan i Stockholm är Nordens största mötesplats för alla som leder och utvecklar personal.

Kompetensförsörjning inom företag och organisationer spelar en allt viktigare roll och har välförtjänt börjat komma upp på företagsledningars och styrelsers dagordningar. Att kompetensförsörjning är en färskvara är ingen hemlighet och att säkerställa kompetensutveckling över tid är idag en affärskritisk fråga för många företag och organisationer.

E-learning är inte ett nytt fenomen på något sätt men vi ser att företag är rustade på ett helt annat sätt i och med digitaliseringen och vi tror på att ha en systematisk kompetensplanering.

På Personal & Chefs-mässan i Stockholm i februari 2020 är du välkommen att besöka oss för att se hur vi kan stötta ert företag i er kompetensförsörjning.

Läs mer om Personal & Chef här