Didac är en av de mest erfarna leverantörerna av e:learning och tillhörande tjänster på den Skandinaviska marknaden. Med över 15 års erfarenhet av utveckling av e:learningstjänster för nordiska verksamheter/organisationer har vi fått en bred kompetens inom de flesta områden inom e:learning.

Våra kunder är från olika branscher och använder sig av vår kompetens på olika sätt. Gemensamt för de flesta är att de använder sig av vårt webbaserade utbildningsverktyg för produktion, distribution och uppföljning av utbildningsaktiviteter. Med hjälp av våra verktyg kan våra kunder utveckla allt från små webbaserade utbildningssekvenser till kompletta utbildningsprogram bestående av webbutbildning, samlingar och inlämningsuppgifter.

Didac hjälper till med design och byggnation av företagsinterna akademier – i hela processen från produktion av  innehåll till distribution, genomförande och uppföljning. Vår erfarenhet  från en rad stora företag/organisationer i Skandinavien är unik.

Vårt fokus och vår strategi är att leverera i huvudsak 2 typer av produkter och tjänster;

  • Didac trainer LCMS – komplett utbildningsplattform, cloudlösning (LCMS / LCMS)
  • Pedagogiska tjänster i form av kursutveckling och rådgivning.

Didac satsar tungt på utbildningsplattformen/ LCMS
Vi har i 15 år utvecklat och vidareutvecklat en av Skandinaviens mest använda utbildningsplattform, Didac trainer LCMS. Denna lösning används i dag av cirka 120 verksamheter, både privata och offentliga verksamheter.