Vi är otroligt stolta och glada över att Martina Thomas har tackat ja till tjänsten som Account Manager i Sverige! Martinas erfarenhet av relationsbyggande försäljning och gedigna kunskap inom HR och utbildningsområdet kommer att bidra till Didacs tillväxt på den svenska marknaden.

Martina kommer närmast från Aditro där hon framgångsrikt skapat och utvecklat affärer inom Enterprisesegmentet och dessförinnan har hon arbetat med utbildning och e-learning hos Dustin och Addskills. Inom kort kommer både nya och befintliga kunder att få lära känna Martina och här kommer en första introduktion.

Beskriv en händelse i livet som format dig som person?
En händelse som har format mig var när jag i 20 årsåldern sommarjobbade nere i La Grave, en by i franska alperna som har ett fantastiskt fint berg som heter La Meije. Berg har alltid fascinerat mig enormt mycket och en kväll var vi några som fick möjligheten att följa med en bergsguide upp till toppen av kabinbanan på 3200 meters höjd.

Därifrån gick vi utrustade med rep, stegjärn och ishackor upp på La Meije mäktiga glaciär. Efter någon timmes vandring slog vi oss ner och blickade upp mot en alldeles stjärnspäckad nattsvart himmel. Det var en magisk upplevelse!

Vad har du lärt dig av detta och vad av detta tar du med dig i livet?
Denna upplevelse gav mig ett nyttigt perspektiv på vad som är viktigt och relevant i livet.
Att känna till mina egna drivkrafter, hitta utmaningar och upplevelser balanserat med perspektiv och reflektion. ”Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life”

Vad tror du kommer att vara viktigt för svenska verksamheter när det gäller utbildning och kompetensutveckling?
Den snabba förändringstakten gör att alla branscher behöver anpassa sina affärsmodeller och sitt förhållningssätt så även inom utbildning och kompetensutveckling. I och med att mognadsgraden för företagens digitalisering ökar blir företagen mer rustade att ta till sig kompetensutveckling på nya sätt.

Några viktiga faktorer för utbildning framöver tror jag blir;

  • relevant innehåll för individen
  • användarvänlighet och mobile-first
  • ”just-in-time” inlärning och informationsspridning via kortare mikrokurser.