Skadegörare på plantor kan skapa skador på norsk flora. Alla som arbetar med mottagning och lagring av växter, har ett stort ansvar att förhindra att skadedjur hamnar i vår natur.

skjerm-1För att komma tillrätta med detta är det viktigt att upptäcka skadedjuren så tidigt som möjligt. Då kan spridning förhindras och en spridning av skadedjur undvikas. Är skadan gjord och skadedjuren blir introducerade i vår flora, kan det bli kostsamt. Myndigheten för livsmedeltillsyn och övervakningsarbetet för att förhindra spridning av så kallade karantänsskadegörare. Har utvecklat ett regelverk för alla importörer och distributörer som de måste följa.

Det är importörer och återförsäljare som själva ansvarar för att reglerna följs och att lämpliga förfaranden införs. Plantagen är de första i Norge, i samarbete med Didac som utvecklat en nätutbildning för att utbilda sina anställda i rutiner och regler i hanteringen. Ett av de viktigaste budskapen i utbildningen är att anställda måste meddela FSA snarare en gång för mycket än en gång för lite. Efter denna kurs har FSA registrerat ett stort antal förfrågningar från Plantagen än markant ökning från tidigare, vilket bekräftar att utbildningen ger önskat resultat!

Vi gratulerar Plantagen, och önskar dem fortsatt framgång!