Mer än 10.000 kurser har genomförts sedan början av mars!

Även om covid 19-pandemin har inneburit stora utmaningar för 4Service, har företaget haft ett starkt fokus på utbildning och kompetensutveckling. Detta har resulterat i att mer än 10 000 kurser har genomförts sedan början av mars.

Utbildningarna har varit en blandning av introduktionskurser och mikrokurser inom utvalda områden, såsom HMS och hygien. Vi gratulerar 4Service till att så många kurser har kunnat genomföras!

 


Om 4Service
4Service är ett serviceföretag inom personalrestauranger, städ- och cateringtjänster och har ca. 2700 medarbetare.