tablet-rapport-500Varför – kompetens som konkurrensfaktor

För många verksamheter är medarbetarens kompetens en mycket viktig konkurrensfaktor. Produkterna är lika/jämförbara och marknadsföringen är många gånger densamma. I sådana situationer blir medarbetarens kunskap om verksamheten, kunder, produkter, försäljning, processer och rutiner avgörande faktorer för att lyckas. Utveckling och träning av medarbetare blir därför en mycket viktig konkurrensfaktor för att nå verksamhetsmålen.

Hur – får man mest ut av varje investerad utbildningskrona

För att lyckas med detta är det viktigt att identifiera de utbildningsformer som ger mest och bäst effekt. Vad bör även i fortsättningen genomföras på det traditionella sättet i klassrum eller ute på arbetsplatsen, och vad bör genomföras som nätbaserad utbildning, antingen via en tablet PC eller smartphone? Vid vissa tillfällen är kanske det bästa sättet att förbereda deltagaren genom en kort introduktion på nätet innan samling för en klassrumsutbildning.

Hur – systemerar man utbildningen

Didac trainer är en praktisk och användarvänlig lösning som hjälper till att systematisera verksamhetens utbildningsaktiviteter och kompetensutveckling. Med hjälp av Didac trainer kan man själv utveckla allt från microutbildningar/uppdateringar till omfattande utbildningsprogram.  Skapa interaktiva nätutbildningar, kompletta utbildningsprogram, surveys/undersökningar, klassrumsutbildningar, inlämningsuppgifter, certifieringar och kompetensprofiler – Didac trainer är en komplett plattform för att organisera och systematisera all utbildning och kompetensutveckling i verksamheten.

Läs mer om Didac trainer här