tablet-rapport-500

De flesta företag vill skapa en levande och aktiv utbildningskultur, en kultur där medarbetarna ser vikten av att utvecklas, lära sig nya saker – en kontinuerlig inlärningsprocess. Som företag strävar man ofta att underlätta utvecklingen av denna utbildningskultur genom att skapa engagemang, få medarbetare att dela med sig av kunskap och erfarenhet, få dem att föreslå innehåll, belöna dem som bidrar aktivt etc. Detta är ofta en krävande process som man behöver arbeta kontinuerligt med för att det skall ge effekt.

Förutom att man vill skapa en god utbildningskultur har de flesta företag ett antal obligatoriska kompetenskrav som måste uppfyllas för att kunna verka inom den bransch de tillhör, krav som ofta är affärskritiska. Det kan vara en specifik kurs som måste genomföras eller en myndighetscertifierad utbildning som anställda måste genomföra på årlig basis. Det kan vara inom till exempel säkerhetskurser av diverse slag, certifieringar inom byggbranschen, offshore, industri, sjöfart mm.

För att hålla reda på vem som har slutfört vad och med vilka resultat använder man sig ofta av en utbildningsplattform. En plattform där du kan utveckla digitala kurser, tester, undersökningar etc. för att sedan distribuera utbildningen till utvalda målgrupper och följa upp progression och resultat med hjälp av olika rapporter. För att stimulera lärande i företaget kan man genom tävlingar, poäng, utmärkelser etc använda olika verktyg och kommunikationslösningar.

Frågan är om man å ena sidan kan tänka systematik, dokumentation, certifiering etc och å andra sidan tänka prestationer, poäng etc sk Gamification i en och samma utbildningsplattform? Vårt svar på detta är helt klart JA och vi tycker att det är klokt att ha båda dessa tankar i åtanke när du väljer en utbildningsplattform.

Vår utgångspunkt för att utveckla / vidareutveckla utbildningsplattformen, Didac trainer, är att erbjuda en plattform som hanterar och systematiserar både obligatorisk utbildning och funktionalitet och som bidrar till att bygga en lärande kultur i en organisation.

I praktiken betyder detta funktionalitet för systematik:

  • Dela ut obligatoriska utbildningar till utvalda målgrupper
  • Ställ in tidsfrister
  • Automatik av påminnelser
  • Uppföljning, statistik och rapporter
  • Upprätta och följa upp certifieringar

Och funktionalitet som stimulerar inlärning:

  • Deltagarna kan söka efter relevant utbildning i en katalog som är skräddarsydd för sin egen målgrupp
  • Som deltagare kan man föreslå och dela lutbildningsinnehåll via plattformen
  • Delta i diskussioner
  • Upprätta och följa upp tävlingar
  • Samla poäng och utmärkelser

I många branscher finns ett stort fokus på systematik och ”compliance”, såsom sjöfart, bygg, industri, etc. medan i andra branscher kommer ”gamification” att bli viktigare, till exempel skapa engagemang bland säljare i en butikskedja – dela innehåll, samla ”märken”, topplistor etc. När du har båda alternativen i en och samma plattform kan företag välja hur mycket och vad de vill betona – något obligatoriskt och något ”gamification” präglat.

Som vi ser det så bör en komplett utbildningsplattform också innehålla verktyg som stöder alla typer av utbildningsaktiviteter, inte bara de digitala. Detta innebär att ni med Didac trainer har möjlighet att utveckla och uppdatera allt från den lilla mikrokursen till hela utbildningsprogrammet. Produktion och uppdatering av utbildningsinnehåll är därför en central del av Didac trainer. Som administratör / producent kan du utveckla och uppdatera ett antal olika utbildningsaktiviteter som: mikrokurser, interaktiva webbkurser, tester, undersökningar, läst- och förstått-övningar, klassrumskurser / webinarier, skriftliga inlämningar och kompletta utbildningsprogram. Det producerade innehållet görs tillgängligt för anställda, antingen som obligatorisk utbildning / certifiering och / eller som ett erbjudande med möjliga belöningar.

Ja tack – två tankar samtidigt: Välj en utbildningsplattform som stöder systematik och uppföljning och som också har funktionalitet som stimulerar kompetensförsörjning och bygger en lärande kultur i organisationen.

Läs mer om Didac trainer här