Didac är stolta och glada över att Kubikenborg Aluminium AB har valt utbildningsplattformen Didac trainer!

KUBAL är ensam tillverkare av primärt aluminium och Sveriges största industrianläggning med runt 500 anställda i Sundsvall.

”KUBAL såg ett behov av ett systemstöd för att själva kunna producera webbkurser  men även kunna nå ut med relevant utbildning och information till rätt målgrupper. Vi valde Didac trainer för att det ger oss en komplett utbildningsplattform som täcker in alla de behov vi har gällande vår kompetensförsörjning. Didac har lång erfarenhet och kunskap inom utbildningsområdet och det är viktigt för oss att vi får rätt stöd så att vi kan nå våra olika verksamhetsmål. Vi ser fram emot vårt samarbete ”, säger Oscar Johansson, Chief HR Operations.

Didac önskar Kubikenborg Aluminium AB välkomna som kund!