Nyheter

Nya Didac trainer kunder!

Nya Didac trainer kunder!

Vi tackar för förtroendet och önskar nya verksamheter välkomna som användare av Didac trainer!

Webkurs för daghem

Webkurs för daghem

Hög omsättning, stor geografisk spridning och ett stort behov av kompetens tillförsel är något som präglar norska daghem, fritidsinrättningar osv. Men hur utbilda ett stort antal anställda på ett effektivt och flexibelt sätt?

Kampanjutbildning

Kampanjutbildning

Sunkost kör cirka 14 kampanjer om året. Med hjälp av obligatoriska e-utbildningar säkerställer Sunkost att alla anställda i butikerna har den nödvändiga kunskapen och informationen innan kampanjen för att nå målen med kampanjen.

Webutbildning i växtförfarande

Webutbildning i växtförfarande

Skadegörare på plantor kan skapa skador på norsk flora. Alla som arbetar med mottagning och lagring av växter, har ett stort ansvar att förhindra att skadedjur hamnar i vår natur.