Sunkost kör cirka 14 kampanjer om året. Med hjälp av obligatoriska e-utbildningar säkerställer Sunkost att alla anställda i butikerna har den nödvändiga kunskapen och informationen innan kampanjen för att nå målen med kampanjen.

sunkost-kampanje-1För att förenkla processen med att producera kampanjutbildningarna, har Didac utvecklat en mall för Sunkost. Marknadschefen och områdesansvarige var tidigt 2016 på utbildning hos Didac för att lära sig använda författarverktyget och mallarna. Som en del av utbildningen blev den första kampanjutbildningen klar. Efter detta har Sunkost utvecklat och distribuerat kampanjutbildningar på löpande band!  Kampanjutbildningarna förmedlar viktig information om kampanjen och varför den ska genomföras.  Målet med utbildningarna är att säkra enhetlig information om kampanjen, och öka motivationen och engagemanget för de olika kampanjerna och undvika missförstånd under genomförandet. Via Didac trainer kan Sunkost i tillägg spåra/se vilka som genomfört kampanjutbildningarna och på det sättet se om utbildningen haft avsedd effekt.

Vi önskar Sunkost lycka till med sina kampanjutbildningar och följer med spänning deras resultat!