Den 15 maj 2019 bjöd Didac in till ett inspirationsmöte om lärande och utbildning. Vi hade förmånen att få träffa över 40 deltagare som gladeligen kom till vårt kontor för att bli inspirerade.

Systematisk kompetensutveckling inom Riksrevisionen, och mer än 10 000 genomförda kurser sedan mars inom Plantagen var några inspirationsämnen vi fick höra om denna förmiddag.

Först ut var Björner Skas Lowe från EY. EY genomför årligen en HR-undersökning i samarbete med HR Norge. Syftet med undersökningen är att ge insikt i hur HR-metoder och processer utvecklas i näringslivet och på en marknad i förändring. Björn Skas presenterade resultaten från undersökningen med fokus på kompetensutveckling. Ett av resultaten visade att många företag har tydliga digitaliseringsstrategier men saknar kompetensstrategier som beskriver hur man utvecklar och utbildar sina anställda för att möta framtida kompetensbehov.

Riksrevisionen är ett företag som arbetar med systematik och intelligens. Felix Röber, senior rådgivare, berättade om Riksrevisionens kompetensstrategi, planer och konkreta åtgärder för att säkerställa kunskap och framtida kompetensbehov. Man har bl a åtagit sig att anta en rad olika utbildningsmetoder, allt från online/webbkurser, gemensamma utbildningsträffar, till ”datacamps” och sociala mötesplatser.

Vi fick även ta del av när Trine Kristoffersen, HR Business Partner på Plantagen, berättade om sin investering i Didacs microkurser. För Plantagen är våren/sommaren den viktigaste perioden och när det är bra väder ökar tillströmningen av kunder till butikerna. Då är det viktigt att kunder möter medarbetare med god kunskap om de olika säsongsprodukterna. Plantagen genomför löpande Mikrokurser som ger medarbetarna i Norge, Sverige och Finland en kort introduktion om produkten och ytterligare försäljningsmöjligheter. Sedan mars 2019 har olika yrkesverksamma inom Plantagen genomfört 11 mikrokurser och har fram tills idag ca 10 000 genomförda utbildningar.

Harald Kirkebö från Didac avslutade inspirationsmötet med en kort föreläsning om utbildningsplattformar och learning experience (LXP). Tanken bakom learning experience är att låta användarna i en organisation dela innehåll, sätta poäng/betyg på innehåll och samtidigt låta utbildningsplattformen komma med förslag på tillgängliga och lämpliga utbildningar för respektive medarbetare – baserat på en algoritm. Didac arbetar nu med denna utveckling och konceptet kommer inom kort att lanseras i Didacs utbildningsplattform.