TEMA: Kompetensutveckling i köttbranschen och prestationer/gamification kopplat till utbildning.

Del 1 – Animalia förser hela köttindustrin med kompetensutveckling
Animalia är en neutral branschaktör som erbjuder norska bönder och hela den norska kött- och äggindustrin kunskap och expertis genom djurbesiktningar och djurhälsotjänster, operativt kritiska professionella system, forsknings- och utvecklingsprojekt, digitala utbildningar och kursaktiviteter samt kommunikation och annan kunskapsspridning. Animalia erbjuder en stor portfölj av kurser, både traditionella och webbaserade och riktar sig mot ett antal olika aktörer i branschen.

I denna föreläsning kommer kurs- och utbildningschefen, Tone Yvonne Sundhagen, och specialrådgivare, Kaia Seweriin, att berätta om behovet av kompetensutveckling inom köttindustrin, hur Animalia förser branschen med utbildningar och hur de har använt digitala utbildningar i branschen samt dela med sig av sina erfarenheter.

Del 2 – Prestationer och gamification kopplat till utbildning
För att stimulera och motivera genomförande av utbildningar där det inte är obligatoriskt, letar många efter bra metoder. Man har länge försökt att använda metoder från spelvärlden, med varierande framgång. Produktion av kurser kan lätt bli dyrt och komplicerat och är inte alltid relevant och anpassat till verkligheten.

Det finns dock intressanta möjligheter att använda metoder från spelets dramaturgi, där du tävlar mot dig själv eller andra för att uppnå en viss nivå som är relevant att följa upp på. I denna föreläsning kommer vi att titta närmare på hur utmärkelser, resultat och gamification kan bidra till att öka motivationen för utbildning. Vi kommer också att visa konkreta exempel på hur detta kan fungera i en digital utbildningsplattform.

______________________________________________

Praktisk information

Tid: Onsdag 27 januari kl.09.00-09.45
Plats: Microsoft Teams
Pris: Kostnadsfritt
Anmälan: Senast 25 januari – klicka här för att anmäla dig

Du kommer innan webinaret att få en länk skickad till din e-postadress.

Väl mött!

Didac