Vi är stolta och glada för att Innlandet län har valt utbildningsplattformen Didac trainer

Med Didac trainer kommer Innlandet själva kunna utveckla sitt utbildningsinnehåll och administrera all utbildning och kompetensutveckling i kommunen. Kurser och utbildning inom HMS, kvalitet och IT-säkerhet är exempel på områden som blir centrala vid lanseringen av utbildningsportalen. Alla anställda (c:a 4000) får tillgång till alla utbildningsaktiviteter i Didac trainer.

Kort om Innlandet län
Innlandet har ansvaret för viktiga sociala uppgifter inom gymnasial utbildning, transport, samhällsplanering, klimat och miljö, kulturarv, affärsutveckling, kultur, tandhälsa och folkhälsa. Innlandet äger och driver 23 gymnasieskolor, 41 tandkliniker och 2 folkhögskolor. Dessutom äger och driver de 7 000 kilometer länsvägar och ansvarar för kollektivtrafiken i länet, både buss och färja.

Kort om Didac trainer
Utbildningsplattformen, Didac trainer, är en komplett lösning och består av olika författarverktyg och administrationsfunktionalitet. I Didac trainer kan man utveckla allt ifrån Mikrokurser till kompletta utbildningsprogram, tester och undersökningar, administration av klassrumskurser/webinar, certifieringar och kompetensprofiler.

Vi önskar Innlandet län välkommen som kund och vi ser fram emot samarbetet!