Är er organisation redo för det stora kompetensskiftet?

Enligt forskning från Mercuri Research (fd ProSales Institute) så kommer företag i allt större utsträckning att investera mycket mer i kompetensutveckling – vi är i början på ett globalt kompetensskifte.

Häng med till vårt kostnadsfria webinar där Emmeline Sandin, Network PUA Manager | Production Business Distribution på Bring Sverige, berättar om Brings digitaliseringsprocess för sina ombud och vilka effekter de givit organisationen. Det som trendar nu är organisationers behov av att snabbt och enkelt kunna nå ut med information och kunskapsspridning.

Didac bjuder in till ett 45-minuterswebinar där vi även kommer att visa på hur man arbetar med Micro learning – Fredag 19/11 kl.08.30 – 09.15 via MS Teams. Inbjudan kommer till din e-postadress efter anmälan.

  • Didac visar hur man enkelt producerar mikrokurser för olika ändamål
  • Distribution av utbildning och information via digitala kanaler – bl a via QR-koder
  • Hur du följer upp och kvalitetssäkrar utbildningsaktiviteter i Didac trainer

Anmäl Dig här: Didac webinar 19/11

Varmt välkommen!


Didac är en av de marknadsledande LMS-aktörerna och har i mer än 20 år hjälpt företag och organisationer i sin digitala kompetensutveckling.

Bring Sverige löser vardagslogistiken åt små och stora verksamheter i Norden och är en del av Posten Norge, en av de största logistik- och postaktörerna i Norden.