Vi är stolta och glada för att Go-Ahead har valt utbildningsplattformen Didac trainer.

Go-Ahead kommer själva att utveckla sitt utbildningsinnehåll och administrera all utbildning och kompetensutveckling inom verksamheten. Webbkurser, mikrokurser, tester och certifieringar är exempel på utbildningsaktiviteter som blir centrala i plattformen. Alla medarbetare i Norge kommer att få tillgång till utbildningar i utbildningsplattformen Didac trainer.

Kort om Go-Ahead
Go-Ahead Nordic är en del av det börsnoterade Go-Ahead Group, en koncern som har över 30 000 medarbetare. Go-Ahead är en del av Storbritanniens största operatörer inom offentlig transport. Varje år reser över en miljard passagerare med Go-Ahead.

Go-Ahead Nordic är paraplyorganisationen för Go-Ahead-koncernens satsning på kollektivtrafik i Norge, Sverige, Danmark och Finland. Här arbetar Go-Ahead i huvudsak med tåg och spårvagnar.