Vi är stolta och glada över att få förmånen att hälsa FVB Sverige AB välkommen som ny kund till oss på Didac.

I Sverige och internationellt är FVB en av de ledande energikonsulterna inom Energi, Industri, Fastighet samt El & Automation. Genom sina lokalkontor i Sverige, Storbritannien, Kanada och USA erbjuder FVB ökat kundvärde genom lokal förankring på en globaliserad marknad.

Målet är att med hög kompetens, stort engagemang samt effektiva och miljövänliga lösningar minska klimatpåverkan, bidra till ett hållbart samhälle och skapa lönsamhet för sina kunder.

” Våra medarbetare spelar en mycket central roll och FVB erbjuder goda personliga utvecklings- och karriärmöjligheter inom företaget.  Med Didac trainer kommer vi att kunna systematisera alla våra utbildningsaktiviteter och kvalitetssäkra att våra medarbetare har den kunskap som krävs.”

Marie Barrefors, Personalstrateg på FVB Sverige AB.