Utbildningsplattformen Didac trainer vidareutvecklas kontinuerligt och vi är nu redo att uppgradera lösningen med både ny och förbättrad funktionalitet. Det finns ett antal både stora och mindre nyheter, till exempel möjligheten att skapa videokonferenser och översätta olika utbildningsaktiviteter automatiskt till andra språk.

Webinar – videokonferenser

Nu är det möjligt att bjuda in och anmäla sig till webinar i Didac trainer. Webinar skapas på samma sätt som vanliga klassrumskurser men i stället för att ange fysisk plats infogar du länken till videokonferensen, till exempel Microsoft Teams, Zoom, Google Meet eller Facebook Messenger Rooms. Anmälan till videokonferensen sker på vanligt sätt genom utbildningskatalogen i Didac trainer, liksom all administration (deltagarlistor, avbokning, registrering av deltagande etc.).

Automatisk översättning

I den nuvarande versionen av Didac trainer är det möjligt att översätta mikrokurser till 15 olika språk. Denna funktion har nu utökats till att även gälla för aktiviteter, tester och undersökningar på nätet. Ta en kopia av utbildningsaktiviteten, översätt sedan all text i den nya aktiviteten till ett nytt språk!

Sätt av 30 minuter så ger vi dig en demonstration av en av marknadens mest använda utbildningsplattformar:  Boka en demo