Vi uppgraderar Didac trainer - nu med funktionalitet för Gamification.

De flesta företag vill skapa en levande och aktiv utbildningskultur, en kultur där medarbetarna ser vikten av att utvecklas och lära sig nya saker – en kontinuerlig utbildningsprocess. Det handlar bl a om att skapa engagemang, få medarbetare att dela med sig av kunskap och erfarenhet, uppmuntra dem att föreslå innehåll och belöna de som bidrar aktivt. Det är en uppgift som kräver att man arbetar kontinuerligt och systematiskt för att få det att fungera.

Vår tanke med att utveckla / vidareutveckla utbildningsplattformen Didac trainer är att vi vill erbjuda en plattform som hanterar och systematiserar både obligatorisk utbildning och funktionalitet som bidrar till att skapa stöd för all kompetensförsörjning i en organisation.

I praktiken innebär detta funktionalitet för systematik:

  • distribuera obligatorisk utbildning till utvalda målgrupper, ställa in deadlines, skicka automatiska påminnelser, ta ut rapporter som visar status, skapa certifieringar etc.,

…och funktionalitet som stimulerar och motiverar att vilja utbilda sig:

  • utbildningskatalog anpassad till olika målgrupper, kunna föreslå diverse utbildningsinnehåll, kunna dela utbildningsinnehåll, delta i diskussioner, delta i tävlingar, samla poäng / utmärkelser etc.

Ny funktionalitet – Gamification
Didac trainer är nu uppdaterad med funktioner för Gamification. Syftet med denna funktionalitet är att stimulera till att genomföra diverse utbildningar i den egna organisationen. Som administratör kan du skapa prestationer eller tävlingar där anställda samlar poäng och / eller märken. Som anställd kan du belönas på olika sätt, till exempel genomföra kurser, tester etc., dela innehåll eller bidra med förslag på innehåll. Under Min utbildning kan varje anställd se sin egen status, förutom en ”leaderboard” för hela organisationen.

________________________________________________________________________________________

Sätt av 30 minuter så ger vi dig en demonstration av en av marknadens mest använda utbildningsplattformar:

Tel: +46 70 756 29 49
Email: info@didac.se