Didac trainer - första utbildningsplattform med integration till ChatGPT?

Det pratas mycket om AI nu för tiden, och speciellt lösningen ChatGPT. Detta är ett kraftfullt verktyg där användaren kan ställa öppna frågor, be om bedömningar och få hjälp med att sammanfatta komplicerade frågor.

Vi har nu byggt in stöd för denna teknik i utbildningsplattformen Didac trainer. Det innebär att du som kursproducent kan få hjälp av AI att ta fram olika textförslag. Du kan också göra sammanfattningar av redan producerat innehåll och komplicerade texter. Som producent kan du bestämma om du vill att innehållet ska presenteras som fritext, punktlista, numrerat eller dialog.

_______________________________________________

Intresserad av att höra mer om utbildningsplattformen Didac trainer och AI? 

Email: firmapost@didac.no
Telefon: +47 900 32 561