Liksom många av Didacs kunder började Firesafe snabbt att använda den ATTENTION mikrokurs vi utvecklat om Corona och om hur man förebygger infektion. Samtidigt använde Firesafe översättningsfunktionen i Didac trainer och kunde snabbt och enkelt distribuera kursen också på polska, "Corona - zapobiegaj infekcji".

 

Den 13 mars distribuerades kursen ut på både norska och polska till 500 medarbetare inom Firesafe och redan tre dagar senare hade hela 250 personer genomfört kursen!

Vi gläds åt att våra ATTENTION mikrokurser används och att det, med hjälp av översättningsfunktionen i Didac trainer, möjliggör det för Firesafe att snabbt nå ut till sina medarbetare på flera språk. Förutom polska kan mikrokurserna automatiskt översättas till 14 andra språk.

Vi uppskattar vårt samarbete med Firesafe och önskar dem lycka till med utvecklingen och distributionen av flera mikrokurser, på flera språk!

 


Vad är ATTENTION mikrokurser?

”Attention” är vår benämning på våra kostnadsfria mikrokurser som med fördel kan användas för ”Just-In-Time” kommunikation/information. Vidare syftar våra Attention-kurser till att fungera som påminnelser; påminnelser om viktiga ämnen som ett komplement till annan utbildning inom vissa områden och branscher. Vi kommer kontinuerligt att utveckla fler kurser och de första som lanseras i vår erbjudandeportfölj är inom IT-säkerhet, Första hjälpen, Hur man förebygger infektioner och inom livsmedelsproduktion. Les mer

Kontakta oss gärna för mer information: info@didac.se