Över 120 utbildningar och 54.000 kursgenomföringar under 1 år. En av norsk detaljhandels mest innehållsrika nätskolor?

apotek-1-300

 

Apotek 1 är Norges ledande apotekskedja.  Kärnan för kedjan verksamhet är kompetens och kvalitet. Ambitionen för Apotek 1 är att leva upp till sina nyckelord ”Vår kunskap- din trygghet”, i alla kundmöten. Det betyder att Apotek 1 måste ha kunniga medarbetare som genom sin rådgivning och uppföljning bidrar till att skapa bättre hälsa och välmående hos kunderna. Genuin produkt- och branschkunskap är avgörande för att lyckas i apoteksbranschen. Men det räcker inte, man måste också ha ett kommersiellt fokus med medarbetare som kan sälj och är servicemedvetna.

Med över 300 apotek, och ca 3000 medarbetare runt om i hela landet är det en stor utmaning att kunna erbjuda relevant utbildning i rätt tid. Apotek 1 har genom åren långsiktigt och konsekvent arbetat systematiskt med utbildning och träning av medarbetarna, och har de senaste åren också kunnat erbjuda utbildningar via nätet. Genom nätbaserad utbildning når de ut till alla anställda med ny kunskap på ett snabbt och effektivt sätt.

I januari 2015 re-lanserade Apotek 1 sin nätskola. Nätskolan innehåller över 120 e-utbildningar och har närmare 3000 användare. Detta är både egenproducerad utbildning, utbildningar från leverantörer och från apotekens utbildningscenter Apokus.

En av skandinavisk detaljhandels mest innehållsrika nätskolor?